Tips voor een succesvol leerbedrijf?

Werken en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Leerbedrijven geven stagiairs de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij worden opgeleid. Ze krijgen de kans te ontdekken hoe het is om als beroepsoefenaar aan de slag te gaan en om het werk zodanig te leren beheersen dat zij uiteindelijk gediplomeerd en wel in hun vak aan de slag kunnen. Hierdoor vervullen deze leerbedrijven een belangrijke en onmisbare rol voor de toekomstige beroepsbeoefenaars. Praktijkopleiders bieden hun namelijk de ruimte om zaken uit te proberen, en zijn bereid om naar hun ideeën te luisteren en daarop te reageren.

Een goede praktijkopleider:

  • vindt het leuk om te werken met stagiairs, communiceert gemakkelijk en heeft belangstelling voor de wereld van de stagiair;
  • is vertrouwd met het vak en kent het eigen bedrijf goed;
  • kiest plekken in de organisatie die passen bij het beroep waarvoor de stagiair wordt opgeleid;
  • biedt werkzaamheden aan die zijn afgestemd op het leerproces en de leerdoelen van de stagiair;
  • weet vakkennis over te dragen en heeft verstand van begeleiding, coaching en ontwikkelen van vakbekwaamheid;
  • beoordeelt de uitvoering van kerntaken en werkprocessen, kwaliteit van het werk en het functioneren van de stagiair.

Erkend leerbedrijf

In Nederland zijn er ongeveer zeventien verschillende kenniscentra. Deze kenniscentra vertegenwoordigen ieder hun eigen sector(en) en zijn de brug tussen opleiding en beroep. Een bedrijf moet goed weten wat voor stagiair er wordt aangenomen en wat de stagiair binnen het bedrijf kan leren en uitvoeren. Alleen met de juiste match is de stage waardevol voor beide partijen.

Per 1 augustus 2015 dragen alle kenniscentra, de wettelijke taken zoals het erkennen van leerbedrijven en het borgen van kwaliteit van stageplaatsen en leerbanen, over aan de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Vanaf dat moment hebben leerbedrijven één aanspreekpunt. Bestaande erkenningen gaan automatisch over naar de SBB. Wilt u na 1 augustus een nieuwe erkenning aanvragen of uw bestaande erkenning uitbreiden? Dan kunt u terecht bij de SBB.

Leerbedrijf worden?

U wilt erkend leerbedrijf worden omdat u – als bedrijf of als zzp’er – een mbo-student gaat begeleiden of er een zoekt. Om leerbedrijf te worden moet u eerst een erkenning aanvragen.

Dit geldt ook als u een leerling met een beperking uit het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs wilt gaan begeleiden, of een vmbo-leerling in een leerwerktraject.

Een erkenning aanvragen doet u in een paar stappen.

Via de volgende link start u de aanvraag van de erkenning:

Leerbedrijf worden

https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

Als erkend leerbedrijf voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  1. U biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  2. U stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. U maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
  3. U bent bereid om samen te werken met de school en SBB en u verstrekt daartoe de benodigde informatie.
  4. U gaat akkoord met vermelding van uw bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het mbo.