Privacy- en cookieverklaring

Privacy

Stage Instituut begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Stage Instituut zorgvuldig om met deze informatie. Stage Instituut houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Stage Instituut heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Stage Instituut uit welke gegevens Stage Instituut van u nodig heeft en waarvoor Stage Instituut ze gebruikt.

Opslag van uw gegevens

Stage Instituut slaat de persoonsgegevens die Stage Instituut van u of van uw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Stageinstituut ontvangt  tijdens het inschrijfproces voor een opleiding (ook wanneer het proces wordt afgebroken), bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met Stageinstituut opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens

Stage Instituut gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding.
 • Verzorging van de door u gekozen opleiding.
 • Analyses uitvoeren zodat Stage Instituut zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen opleiding.
 • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

 • Stage Instituut anonimiseert de persoonsgegevens die Stage Instituut gebruikt voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.
 • Stage Instituut kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is Stage Instituut wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt Stage Instituut tot een minimum.
 • In sommige gevallen werkt Stage Instituut samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opleiding. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot, het kan zijn dat Stage Instituut door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. Stage Instituut deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt Stage Instituut alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

E-Connect en uw gegevens

E-Connect is uw persoonlijke online leeromgeving. Binnen deze omgeving ziet u details van uw opleiding, zoals het programma, data en locaties, aanvullende opdrachten en links naar bronnen op internet, boeken en artikelen. Ook kunt u binnen e-Connect contact leggen met uw docent, medestudenten en Stage Instituut. Stage Instituut legt graag uit hoe wordt omgegaan met uw gegevens in deze omgeving.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

Stage Instituut beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Stage Instituut bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Stage Instituut uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Stage Instituut de gegevens altijd anonimiseren.

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Als u bij Stage Instituut studeert, kunt u op uw e-Connectpagina de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. U kunt ook aangeven welke gegevens medestudenten mogen zien. Als u niet bij Stage Instituut studeert, kunt u vanuit een link in iedere e-mail op uw profielpagina zien welke persoonlijke gegevens bij Stage Instituut bekend zijn en deze aanpassen als u dat wilt.

Daarnaast kunt u Stage Instituut vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kunt u aangeven dat u wilt dat Stage Instituut uw gegevens beperkt gebruikt. Stage Instituut kan digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging of studieovereenkomst, ook voor u omzetten in een document dat u kunt afdrukken.

Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op. Stage Instituut reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert Stage Instituut eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Stage Instituut volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Stage Instituut u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment Stage Instituut uw gegevens wel kan verwijderen.

Klacht
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u bij ons een klacht indienen (klik hier voor onze contactgegevens).
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik en werking van cookies

Stage Instituut maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer komen te staan wanneer u internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Stage Instituut gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.

Naast cookies die ervoor zorgen dat u bijvoorbeeld gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maakt Stage Instituut gebruik van functionele, analytische en advertentiecookies.

Cookie-instellingen aanpassen

U kunt uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt als de website cookies gebruikt en deze op uw computer wil plaatsen. Ook kunt u cookies volledig blokkeren. Hoe u dit doet, staat in deze uitleg door de Consumentenbond. Als u cookies blokkeert, kan het wel zijn dat de website niet optimaal werkt. Let er bij het uitschakelen van advertising cookies wel op, dat deze opt-out (uitschakeling) in een cookie wordt opgeslagen op uw computer. Zodra u via uw browser alle opgeslagen cookies verwijdert, kan Stage Instituut niet controleren of u zich heeft afgemeld. Bekijk of wijzig hier  uw cookie-instellingen.

Werking functionele cookies

Stage Instituut gebruikt functionele cookies voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat Stage Instituut snel de juiste informatie toont wanneer u op zijn website bent. Functionele cookies komen altijd op uw computer te staan. U krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Functionele cookies die Stage Instituut gebruikt

 • Cookiemelding-cookie
  Het Cookiemelding-cookie onthoudt of uw computer advertising cookies wel of niet accepteert, zodat Stage Instituut hierop zijn advertenties kan aanpassen en deze melding niet meerdere keren verschijnt.
 • Inloggen-cookie
  Dankzij het Inloggen-cookie kunt u inloggen op e-Connect.
 • to-cookie
  Het Tawk.to-cookie houdt bij op welke pagina u zich bevindt, zodat een opleidingsadviseur u via live chat kan helpen bij vragen. De inhoud van dit gesprek is beschermd. Hoe Stage Instituut ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven staat in het Tawk.to Privacy Statement.

Werking analytische cookies

Analytische cookies gebruikt Stage Instituut om te analyseren hoe bezoekers zijn website gebruiken, bijvoorbeeld hoe vaak zijn website wordt bezocht, op welke pagina zij aankomen op zijn website en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Deze informatie gebruikt Stage Instituut om de website te verbeteren. Ook analytische cookies komen altijd op uw computer te staan. U krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Analytische cookies die Stage Instituut gebruikt

 • Act-On-cookie
  Het Act-On-cookie houdt bij welke pagina’s u bezoekt. Hierdoor kan Stage Instituut relevante informatie delen via bijvoorbeeld e-mail als u deze gegevens heeft achtergelaten voor het downloaden of de aanschaf van een product op zijn website. Lees in het Act-On Privacy Statement hoe Stage Instituut ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Google AdWords-cookie
  Het Google AdWords-cookie meet via welke advertentie u binnenkomt op onze website. Lees in het Google Privacy Statement hoe Stage Instituut ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Hotjar-cookie
  Het Hotjar-cookie houdt bij waar u klikt op de website. Hierdoor kan Stage Instituut de website-ervaring verbeteren. Lees in het Hotjar Privacy Statement hoe Stage Instituut ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Google Optimize-cookie
  Het Google Optimize-cookie houdt bij waar je klikt op de website. Hierdoor kan Stage Instituut Nederland de website-ervaring verbeteren. Lees in het Google Privacy Statement hoe EVC Centrum Nederland ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Werking advertentiecookies

Voor advertentiecookies krijgt u een melding. Hierin kunt u toestemming geven om deze cookies te plaatsen. Na uw toestemming geeft Stage Instituut derde partijen de mogelijkheid om advertentiecookies op zijn website te plaatsen. Ook plaatst Stage Instituut advertentiecookies op websites van derden. De informatie uit deze advertentiecookies kan Stage Instituut met elkaar combineren. Dit doet Stage Instituut zodat we u, aan de hand van wat u online doet, advertenties kunnen tonen waar u iets aan kunt hebben. Stage Instituut doet dit op zijn eigen site en op sites van andere partijen.

Advertentiecookies die Stage Instituut gebruikt

 • Doubleclick-cookie
  Het Doubleclick-cookie ziet welke pagina’s u bekijkt op onze website, zodat (na acceptatie van advertentiecookies) Stage Instituut en andere partijen advertenties op zijn (partner)websites kan tonen waar u iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Lees in het Doubleclick Privacy Statement hoe Stage Instituut ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Facebook-cookie
  Het Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s u op onze website bezoekt, zodat Stage Instituut (na acceptatie van advertentiecookies) u op Facebook advertenties kan tonen waar u iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Ook kan Stage Instituut hiermee zien dat u via een Facebook-advertentie op zijn website bent gekomen. Lees in het Facebook Privacy Statement hoe Stage Instituut ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Google Analytics-cookie
  Het Google Analytics-cookie houdt bij hoe u de website gebruikt. Deze informatie gebruikt Stage Instituut voor rapporten over internetgebruik. Na acceptatie van advertentiecookies worden Google Analytics-doelgroepen ook gedeeld met Google AdWords om advertenties waar u iets aan kunt hebben te tonen op partnersites van Google. Lees in het Google Privacy Statement hoe Stage Instituut ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • LinkedIn-cookie
  Het LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s u bezoekt, zodat Stage Instituut (na acceptatie van advertentiecookies) u op LinkedIn advertenties kan tonen waar u iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Ook kan Stage Instituut hiermee zien dat u via een LinkedIn-advertentie op zijn website bent gekomen. Lees in het LinkedIn Privacy Statement hoe Stage Instituut ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Relay42-cookie
  Het Relay42-cookie houdt bij welke pagina’s u bezoekt, zodat Stage Instituut u voor u interessante zaken op zijn eigen website kan tonen en (na acceptatie van advertentiecookies) ook advertenties op externe websites kan tonen waar u iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Lees in het Relay42 Privacy Statement hoe Stage Instituut ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Functionaris gegevensbescherming
Stageinstituut heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de privacy regelgeving.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

Stage Instituut kan deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als u graag wilt weten hoe Stage Instituut uw gegevens beschermt en gebruikt en welke cookies Stage Instituut gebruikt voor welke doelen, raden we u aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen. Stage Instituut heeft deze Privacy- en cookieverklaring voor het laatst gewijzigd op 21 december 2020.