Tips voor een motivatiebrief

Als u gaat solliciteren, dan stuurt u naast uw cv ook een motivatiebrief mee. Hierin kunt u extra informatie over uzelf vertellen en kunt u aangeven waarom u geschikt bent voor de vacature. De brief moet aantrekkelijk en informatief zijn, anders haakt de lezer misschien af. Daarnaast moet uw motivatiebrief ook een bepaalde indeling hebben. Van tevoren is het aan te raden dat u zich inleeft in de lezer en u zich afvraagt welke informatie hij zoekt. Onderstaande tips helpen u bij het schrijven van een goede motivatiebrief.

Opbouw van een motivatiebrief

De opbouw van uw motivatiebrief is heel belangrijk. Deze moet logisch zijn, zodat er geen onduidelijkheden zijn voor de lezer. De meest gebruikelijke opbouw van een motivatiebrief is als volgt:

  • Aanhef: richt uw brief aan een concreet persoon. Weet u niet aan wie u de brief moet richten? Neem dan eerst contact op met de organisatie en vraag om de juiste naam.
  • Openingszin of -alinea: na de aanhef laat u in de eerste alinea weten waarom u de brief schrijft. Vermeld hierbij ook de functie waar u op wilt solliciteren en waar u de vacature heeft gezien.
  • Benoem uw kwalificaties: in de tweede alinea benoemt u uw belangrijkste pluspunten en geeft u concrete informatie over uw opleiding en (werk)ervaring. Zorg ervoor dat er een verband is tussen de informatie die u hier benoemt en de functie waar u op solliciteert.
  • Waarom wilt u juist deze baan bij dit bedrijf? Dit legt u uit in de derde alinea. Benoem vooral wat u voor de werkgever kunt betekenen in plaats van wat u er denkt te kunnen leren. Maak vervolgens een koppeling met uw sterke punten en hoe u die denkt in te zetten voor de functie.
  • Afsluiting: beëindig uw brief niet alleen met ‘met vriendelijke groet’ of ‘hoogachtend’, maar maak gebruik van een actieve slotzin. Bijvoorbeeld dat u uw motivatiebrief verder wilt toelichten in een persoonlijk gesprek of dat u uitkijkt naar een spoedige reactie.

Opmaak van een motivatiebrief

Besteed naast de opbouw van uw motivatiebrief aandacht aan de opmaak. Zorg voor de juiste verdeling van de alinea’s en bijbehorende witregels en zorg ervoor dat uw brief niet langer is dan 1 A4’tje. Kies voor een duidelijk leesbaar lettertype (Arial, Verdana, Tahoma, Calibri, Times New Roman) en een gemiddelde grootte (11 of 12 pt).

Inhoud van een motivatiebrief

Nu uw brief af is, is het belangrijk dat u uw brief nog even controleert. Controleer nogmaals of uw brief gericht is aan de juiste persoon, of uw brief enthousiast genoeg overkomt voor de functie, en of duidelijk beschreven staat wat u te bieden heeft en of u de brief positief heeft afgesloten. Misschien nog wel het allerbelangrijkste: controleer of er geen taal- en spelfouten in uw brief staan. Laat uw brief daarom door iemand anders nalezen.

Verzenden van uw motivatiebrief

Zodra uw motivatiebrief en uw cv af zijn, kunt u deze versturen. Vaak wordt in de vacature aangegeven hoe u uw gegevens het beste kunt verzenden: per e-mail of per post.

  • E-mail: als u uw gegevens via e-mail gaat versturen, werkt het het beste als u uw cv en uw motivatiebrief als twee aparte bestanden invoegt in de bijlage (bij voorkeur als pdf). Zodra u namelijk uw gegevens kopieert naar de e-mail, kan de opmaak verspringen. In uw e-mail schrijft u vervolgens een kort bericht waarin u aangeeft op welke functie u solliciteert en waarin u verwijst naar de bijlagen. Let op een duidelijke onderwerpregel, nette aanhef en afsluiting. Let er daarnaast op dat u een representatief e-mailadres gebruikt, een adres waar bijvoorbeeld uw naam in voorkomt.
  • Post: als u uw gegevens per post gaat versturen, kunt u het beste kiezen voor een A4-envelop met harde rug. Zo blijven uw documenten mooi. Zorg ervoor dat uw documenten op wit papier van goede kwaliteit worden afgedrukt.
  • Heeft u twee weken na het versturen van uw gegevens nog niets vernomen? En heeft u ook geen ontvangstbevestiging ontvangen? Dan kunt u gerust nabellen om te vragen of alles goed is aangekomen en wat de status is van de procedure.